BSR CONSULT

BSR CONSULT

Body Stress Release (BSR) helpt je lichaam om de vastgezette spierspanning los te laten. BSR is een milde gezondheidstechniek, gebaseerd op de wijsheid en kracht van het lichaam om zichzelf te genezen. Met BSR wordt er geen diagnose gesteld en niet gericht gekeken naar een ziekte of lichamelijk probleem. Het is ontwikkeld om de opgebouwde spierspanning te laten afnemen en de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen te herstellen. Deze communicatie is cruciaal voor het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Testen van de vastgezette spierspanning

Tijdens de consulten neem je plaats op een speciale BSR-bank. Op basis van testen wordt vastgezette spierspanning gelokaliseerd. Je lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie via het zogenoemde biofeedback mechanisme. Dit betekent, dat als er sprake is van vastgezette spanning, je lichaam reageert met kleine spierreflexen die via de voeten worden waargenomen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases jij nodig hebt. Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van jou en niet mij. Het is dus ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

Het releasen

Nadat door het testen duidelijk is geworden waar de spanning is opgeslagen en in welke richting, wordt het lichaam gestimuleerd met lichte, maar besliste, impulsen van de handen om de spierspanning los te laten. Zelfs een heel zachte impuls op een juiste manier geplaatst kan tot de diepste spierlaag komen zonder te forceren. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten. Daardoor zal de veerkracht van het spierstelsel herstellen

het Opstart proces

3 consulten binnen 2 weken

Omdat Body Stress Release een proces in het lichaam in gang zet, van spanning loslaten en herstellen worden er direct 3 afspraken gemaakt. Dit doen we omdat na de eerste behandeling veranderingen in je lichaam optreden, die om een nieuw consult vragen. Zo wordt jouw herstelproces krachtig op gang gebracht.

De eerste drie afspraken vinden altijd plaats op dag 1, dag 4 en dag 11.

Mocht het erg druk zijn in de praktijk dan zal ik verzoeken om ook een 4e en 5e afspraak in te plannen. Deze worden gepland in de weken opvolgend van de 3e afspraak.

De eerste afspraak bestaat uit een intake en de eerste release. We brengen de klachten in kaart en nemen jouw gezondheidshistorie door. Ook krijg je uitleg over BSR en is er na de intake ruimte voor vragen en adviezen.

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. Vervolgafspraken duren 30 tot 45 minuten.

Vervolgconsulten

Na de derde behandeling wordt aan de hand van je eigen, individuele herstelproces per keer bekeken of en hoe vaak vervolgbehandelingen nodig zijn. Dat is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, zal het proces van loslaten meestal sneller gaan. Wanneer body stress al langer aanwezig is, zijn meer consulten nodig.

Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen, adviseer ik om regelmatig terug te komen voor een behandeling want: een lichaam vrij van body stress voelt energiek en functioneert optimaal.